10.05.2019 - 10.10.2019

Velkommen til Ti påTopp Kongsberg 2019

Bli med!

494

Registrerte turer

193

Registrerte deltakere

3

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Stanga på Suluåsen 132
2 Haus Gabelåsen 104
3 Knutehytta til Jonsknuten 72
4 Sachsenveiskillet - Nr. 8 - åsen 44
5 Hovseterlia 31

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Barmen til Selslinatten 810 m 19
Dronningkollen 25
Haus Gabelåsen 104
Hovseterlia 420 m 31
Knutehytta til Jonsknuten 72
Lindumvarden 605 m 19
Sachsenveiskillet - Nr. 8 - åsen 44
Skjennåsnatten 656 m 24
Skrimtoppen 24
Stanga på Suluåsen 132

Siste nytt fra Ti På Topp